Onze Visie

Thuisgevoel - het Fundament voor Transformatie

Als mensen zich thuisvoelen bij zichzelf en elkaar, dan brengen ze hun hele zelf in de organisatie in en komt er een enorme hoeveelheid potentieel, energie en creativiteit vrij. Dan gebeurt er iets op fundamenteel niveau. Er wordt samen een ongekend krachtige en blijvende beweging gecreëerd; een transformatie.

Transformatie wordt gevoed door 3 krachtige pijlers: Persoonlijk Leiderschap, Partnerschap en Purpose.

"Hier zou de quotetekst komen, ofwel van klant (dan met foto en naam) danwel eigen quote (zonder foto en naam, of evt. alleen met een naam erbij"

Alexandra Boon

"Hier zou de quotetekst komen, ofwel van klant (dan met foto en naam) danwel eigen quote (zonder foto en naam, of evt. alleen met een naam erbij"

Alexandra Boon

"Hier zou de quotetekst komen, ofwel van klant (dan met foto en naam) danwel eigen quote (zonder foto en naam, of evt. alleen met een naam erbij"


Blijvende Ontwikkeling creëren

Samen en in Samenhang


Leiderschap-, Team- & Organisatieontwikkeling

Veelal vanuit de diepere inzichten uit een Leiderschaps- of Cultuurmeting, creëren we een maatwerk traject om mens en organisatie samen en in samenhang in een blijvende voorwaartse beweging te brengen.

Wij geloven in co-creatie, gebruik maken van ieders kracht en talent. Ons uitgangspunt is een win-win samenwerking, waarbij iedereen van elkaar kan leren en we samen transformeren en innoveren.

Wij brengen expertise, ervaring, snelheid en energie, nodigen mensen en organisaties uit om nog meer zichzelf en van betekenis te zijn. Daarbij zijn een Thuisgevoel, veiligheid en vertrouwen, voor ons vanzelfsprekend.

We willen echt impact maken, een blijvende beweging en Geluk(t) voor iedereen creëren. Daar gaan wij voor!

Ontwikkeling Klantbeleving

Wij geloven dat klanten zich pas echt bij een organisatie thuisvoelen als medewerkers zich er thuisvoelen; echt welkom zijn, zich gezien, gewaardeerd, vertrouwd en gesteund voelen in hun ontwikkeling.

De ontwikkeling van hospitality & klantbeleving volgt vaak vanuit een sterke basis waarin we van 'binnen naar buiten' bouwen aan een Servicegerichte cultuur.

Daarbij is het belangrijk om te begrijpen welke behoefte klanten hebben. Met onze Qgame en Qsafari ontdek je hoe je hier verrassend op in kunt spelen.

Inzicht vergroten

Start met Meten

Metingen zijn voor ons geen eindresultaat, maar vaak een startpunt in een traject. Het geeft diepgaand inzicht in wat er nodig is voor een blijvende ontwikkeling.

Leiderschap- en Cultuurmetingen

Wij maken voor Leiderschap ontwikkeling en organisatie transformatie veel gebruik van de beproefde Barrett methodiek. Dit is een krachtig en positief meetinstrument, waarmee we snel een beeld krijgen waar mensen en organisaties staan op het gebied van cultuur en leiderschap.

De meting geeft bovendien inzicht in waar de kansen en groeibehoeften liggen, zodat we gericht en duurzaam, van binnen naar buiten, kunnen ontwikkelen.

De meting is een geweldige basis om in samenhang de ontwikkeling blijvend in beweging te brengen en de energie in en tussen mensen volop te laten stromen.

Klantbelevingsonderzoek

Hoe beleven klanten uw organisatie? Dat brengen wij haarscherp in beeld met behulp van online Klantbelevingsonderzoek of Mystery Metingen.

Onze aanpak onderscheidt zich door de inzet van ervaren (Mystery) Professionals, het Qmatters Model, ons eigen webbased onderzoeksinstrument, onze ruime kennis en ervaring op het gebied van hospitality en klantbeleving én onze praktische verbeteradviezen.

We geven inzicht in ontwikkelmogelijkheden, beschouwen opbouwend en geven terugkoppeling die inspireert. Bij een positieve insteek is élke organisatie gebaat. Onze terugkoppeling is stimulerend en mensgericht en ons deskundige advies altijd gericht op impact en resultaat.

Ontwikkeling Leiderschap, Partnerschap en Cultuur

Wil je gericht persoonlijk, als team of met de gehele organisatie duurzaam ontwikkelen?

Versterk dan het persoonlijk leiderschap, de onderlinge samenwerking en organisatiecultuur

met een maatwerk traject, opgebouwd uit verschillende modules.

Ontwikkeling Leiderschap

De natuurlijke Kracht van Jezelf zijn

Wil je moeiteloos leidinggeven aan jezelf en anderen? Vergroot je Bewust-zijn en natuurlijk Leiderschap.

Partnerschap ontwikkeling

De Transformerende kracht van Samen

Het Teamgevoel in de organisatie of de samenwerking met externe partners blijvend verder ontwikkelen? Ontdek de kracht van Partnerschap, WIJsheid en Win-Win.

Organisatie- & Cultuurontwikkeling

De Creatiekracht van Purpose 

Wil je de organisatiecultuur duurzaam versterken? Benut de verbindende en transformerende kracht van Purpose.

Klantbelevingsonderzoek

Online inzicht onder interne en/of externe klanten

Met veel plezier brengen we de klant-, medewerker- of deelnemerbeleving via ons eigen webbased meetinstrument op een effectieve manier in beeld. En geven we praktische verbeteradviezen voor verdere ontwikkeling.

Met onze onderzoeksresultaten en adviezen geven we alle instrumenten in handen voor het voortdurend optimaliseren van de klantbeleving, medewerkertevredenheid en effectiviteit van bijeenkomsten.

BLOK 7. Hoe wij van betekenis willen zijn

Hospitality zit in ons hart. We willen graag dat mensen zich thuis voelen; bij zichzelf, bij elkaar en dit Thuisgevoel ook aan anderen (klanten, gasten, patiënten, bewoners etc.) geven.

Of we nu leiderschap- of partnerschaptrajecten begeleiden, trainingen geven of mensen 1 op 1 of in teamverband coachen, we willen echt impact maken, een blijvende beweging creeren. Daar gaan we voor.


Hoe we werken

Wij geloven in co-creatie, gebruik maken van elkaars kracht en talenten. Co-creëren is ook continu van elkaar leren. Ons vertrekpunt is een win-win samenwerking. Iedereen wordt er beter van: het individu, het team, de organisatie maar ook de samenleving als geheel. Geluk(t) voor iedereen noemen wij dat.


Voor wie we werken

Wij mogen onze diensten veel inzetten voor facilitaire organisaties in de zakelijke dienstverlening en in de gezondheidszorg.


De facilitaire dienst werkt vaak met externe partners en heeft daarmee een uitdagende organisatiecultuur, waarin verschillende ‘bloedgroepen’ met elkaar als 1 geheel (one Team) moeten kunnen samenwerken. Wij brengen graag de diepere verbinding, het partnership, tussen de verschillende organisaties tot stand, waarbij het persoonlijk leiderschap speciale aandacht krijgt.


Facilitaire organisaties zijn regelmatig een inspirerend voorbeeld van een servicegerichte cultuur; dienstverlenende mensen weten als geen ander hoe je werkt vanuit je hart en anderen een thuisgevoel kunt geven. We zien dat andere organisatie onderdelen de cultuurontwikkeling van ‘facilitair’ vaak inspirerend vinden en volgen.

Blok 8.De mensen van Qmatters

Meet the team

Qmatters bestaat uit een team Professionals die hun sporen in servicegerichte rollen als leider, trainer, coach en adviseur ruimschoots hebben verdiend. Met onze ruime kennis en ervaring, positieve insteek en bewezen aanpak brengen we mensen en organisaties graag in een blijvende voorwaartse beweging.


De netwerkorganisatie wordt op een organische manier aangestuurd door Alexandra Boon en Nico Meyer.



Easy with Brizy

Beautiful pages with just clicks & drags 

With Brizy, you can create beautiful WordPress pages in minutes by adding pre-made design elements, called items to the page and then edit everything within. You can even start from scratch and build your own items. It's easy with Brizy.

Alexandra Boon

Founder & partner

alexandra.boon@qmatters.com

Ons netwerk

Professionals

Ons netwerk

Mystery Professionals

Nico Meyer

Partner

nico.meyer@qmatters.com

8b Personal story

Ik zie nog steeds veel organisaties waar het vaak meer gaat over geld dan over mensen. Als winst boven het algeheel belang uitstijgt dan gaat dat ten koste van de menswaardigheid, de groei en het geluk van mensen. Dat gaat mij aan het hart.


Winst heeft pas waarde als iedereen er beter van wordt.


Bewustworden en keuzes maken

In mijn rol als manager in het bedrijfsleven ging het me behoorlijk voor de wind, maar ik voelde dat deze vorm van ‘succes’ mij onvoldoende voldoening gaf. Het deed mij besluiten in 2006 Qmatters op te richten.

In de periode als ondernemer ben ik me steeds meer bewust geworden dat ik mijn bijdrage wil leveren aan een gelukkigere wereld. De focus is het realiseren van nog meer impact. Er écht toe doen, dat is waar ik voor ga.


De betekenis van je leven wordt uiteindelijk bepaald door wat je hebt mogen betekenen in het leven van anderen.


Ik ben bovengemiddeld geïnteresseerd in wat er in en tussen mensen in organisaties speelt en voel vaak of het geheel klopt; of het echt is, of niet. Oprechte interesse in mens en organisatie en daaraan Geluk(t) voor iedereen toevoegen, is wat mij drijft.

Ieder mens wil er bewust of onbewust toe doen. Door mensen in onze Leiderschap- en Partnerschaptrajecten bewust te maken waarom ze doen wat ze doen, kijken ze op een andere manier naar zichzelf, de mede-mens, organisatie en samenleving. Deze bewustwording, kracht en keuzes reiken veel verder, die hebben een rimpeleffect en impact op het geluk en leven van velen.


Thuisgevoel en Geluk(t) voor iedereen

Ik heb de overtuiging dat het in en tussen organisaties echt anders kan én moet. Een organisatie is niets anders dan een verzameling mensen die in relatie staan tot elkaar. Als mensen zich thuis kunnen voelen; zichzelf kunnen zijn, hun unieke talent kunnen inzetten en zich samen verder kunnen ontwikkelen, ontstaat verbinding en vooruitgang voor iedereen.


Je thuisvoelen is je welkom, gezien en gewaardeerd voelen als mens


Wanneer mensen zich verbinden met zichzelf (persoonlijk leiderschap), elkaar (partnership met collega’s, partners en klanten) en de organisatie (purpose), is Geluk(t) voor iedereen gegarandeerd.


Droom

Met onze Leiderschap- en Partnerschap programma’s wil ik een bijdrage leveren aan Geluk(t) voor iedereen! Een wereld waar mensen zich thuisvoelen en iedereen er toe doet!



Geluk(t) voor iedereen is het nieuwe rijk!

ALEXANDRA BOON