Onze Aanpak

Van Inzicht naar een blijvende Ontwikkeling

We bieden een totaaloplossing; diepgaand inzicht vanuit metingen én een professionele begeleiding van

Leiderschaps-, Team- en Organisatieontwikkeling.

Met onze impactvolle maatwerk aanpak bieden we mensen en organisaties de kans om samen en in samenhang versneld te groeien. En daarmee van betekenis te zijn voor anderen. Zo dragen wij bij aan persoonlijk-, team-, klant- en organisatie Geluk(t).

Inzicht vergroten

Start met Meten

Metingen zijn voor ons geen eindresultaat, maar vaak een startpunt in een traject. Het geeft diepgaand inzicht in wat er nodig is voor een blijvende ontwikkeling.

Leiderschap- en Cultuurmetingen

Wij maken voor Leiderschapsontwikkeling en organisatie-transformatie veelvuldig gebruik van de beproefde Barrett methodiek. Dit is een krachtig en positief meetinstrument, waarmee we snel een beeld krijgen waar mensen en organisaties staan op het gebied van leiderschap en cultuur.

De meting geeft bovendien inzicht in waar de kansen en groeibehoeften liggen, zodat we gericht en duurzaam, van binnen naar buiten, kunnen ontwikkelen.

De meting is een geweldige basis om in samenhang de ontwikkeling blijvend in beweging te brengen en de energie in en tussen mensen volop te laten stromen.

Klantbelevingsonderzoek

Hoe beleven klanten uw organisatie? Dat brengen wij haarscherp in beeld met behulp van online Klantbelevingsonderzoek of Mystery Metingen.

Onze aanpak onderscheidt zich door de inzet van ervaren (Mystery) Professionals, het Qmatters Model, ons eigen webbased onderzoeksinstrument, onze ruime kennis en ervaring op het gebied van hospitality en klantbeleving én onze praktische verbeteradviezen.

We geven inzicht in ontwikkelmogelijkheden, beschouwen opbouwend en geven terugkoppeling die inspireert. Bij een positieve insteek is élke organisatie gebaat. Onze terugkoppeling is stimulerend en mensgericht en ons deskundige advies altijd gericht op impact en resultaat.

"Als je medewerkers zich niet gewaardeerd en gelukkig voelen,

zullen je klanten dat ook niet doen"

Alexandra Boon

Blijvende Ontwikkeling creëren

Samen en in Samenhang

Leiderschaps-, Team- & Organisatieontwikkeling

Veelal vanuit de diepere inzichten uit een Leiderschaps- of Cultuurmeting, creëren we een maatwerk traject om mens en organisatie samen en in samenhang in een blijvende voorwaartse beweging te brengen.


Wij geloven in co-creatie, gebruik maken van ieders kracht en talent. Ons uitgangspunt is een win-win samenwerking, waarbij iedereen van elkaar kan leren en we samen transformeren en innoveren.


Wij brengen expertise, ervaring, snelheid en energie, nodigen mensen en organisaties uit om nog meer zichzelf en van betekenis te zijn. Daarbij zijn een Thuisgevoel, veiligheid en vertrouwen, voor ons vanzelfsprekend.


We willen echt impact maken, een blijvende beweging en Geluk(t) voor iedereen creëren. Daar gaan wij voor!

Ontwikkeling Klantbeleving

Wij geloven dat klanten zich pas echt bij een organisatie thuisvoelen als medewerkers zich er thuisvoelen; echt welkom zijn, zich gezien, gewaardeerd, vertrouwd en gesteund voelen in hun ontwikkeling.


De ontwikkeling van hospitality & klantbeleving volgt vaak vanuit een sterke basis waarin we van ‘binnen naar buiten’ bouwen aan een servicegerichte cultuur.


Daarbij is het belangrijk om te begrijpen welke behoefte klanten hebben. Met onze Qgame en Qsafari ontdek je hoe je hier verrassend op in kunt spelen.