Ontwikkeling

Leiderschap, Partnerschap en Cultuur

Wil je gericht persoonlijk, als team of met de gehele organisatie duurzaam ontwikkelen?

Versterk dan het persoonlijk leiderschap, de onderlinge samenwerking en organisatiecultuur met een maatwerk programma.

Ontwikkeling Leiderschap

De natuurlijke kracht van Jezelf zijn

De wereld verandert en dat vraagt veel van het leiderschap van vandaag: authenticiteit, verbondenheid, intuïtie, creativiteit, visie, duidelijkheid etc. Hiervoor is bewustzijn en balans nodig, leidinggeven met je hoofd én je hart, waardoor leidinggeven aan jezelf en anderen natuurlijk en moeiteloos wordt.


Natuurlijk leiderschap is vooral een manier van Zijn. Je bent thuis bij jezelf en je biedt anderen een thuisbasis waarin ze uitgenodigd worden zich persoonlijk te ontwikkelen; vanuit ieders eigenheid en professionaliteit.


Ons programma Natuurlijk Leiderschap raakt aan wie je in essentie bent en wat je de wereld te brengen hebt. Vanuit je ‘authentieke ik’ lever je een unieke bijdrage ten gunste van jezelf, de organisatie, klanten en samenleving.


Het geeft je op een diep niveau rust, richting, vertrouwen en focus. Het verhoogt je bewustzijn en brengt je een blijvende stap verder in de connectie met jezelf en anderen, waardoor jijzelf en de mensen om je heen meer Geluk(t) ervaren.


Onze leiderschapsprogramma’s kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd. Persoonlijk leiderschap vormt de basis voor het succes en de transformatie van elk individu, team en organisatie.

Partnerschap ontwikkeling

De transformerende kracht van Samen

De veranderde wereld vraagt om een andere manier van samenwerken; duurzamer, diepgaander, persoonlijker, intensiever en creatiever. Ieders unieke bijdrage en de gezamenlijke WIJsheid is nodig om mee te kunnen bewegen op de continue golf van veranderingen.


Ons programma Verbindend Partnerschap vormt het fundament voor de ontwikkeling van deze verrijkende interne- en/of externe samenwerking, waarbij persoonlijke- en gezamenlijke groei en Geluk(t) voor iedereen het resultaat zijn.


De basis voor de aanpak ligt in de wens van ieder mens om zichzelf te zijn en zich met anderen te verbinden, zich thuis te voelen en onderdeel te zijn van een team of organisatie. Ons Partnerschap programma versterkt het ‘Thuis- en Wij-gevoel’, het vertrouwen en de onderlinge relaties; de verbinding met en tussen medewerkers, partners en klanten.


Als we ons thuisvoelen bij elkaar en een diepere verbondenheid voelen, dan brengen we meer van onszelf in de organisatie en komt er een enorme hoeveelheid energie en creativiteit vrij. We creëren samen een ongekend krachtige beweging; een transformatie. Vanuit een diepgevoeld partnerschap, transformeren, leren, co-creëren en innoveren we samen, groeien we individueel en collectief en realiseren we een ‘win’ voor iedereen.


Het programma(onderdeel) Verbindend Partnerschap kan worden ingezet voor het versterken van Team- en Cultuurontwikkeling of om de samenwerking met externe partners versneld te ontwikkelen. Geluk(t) voor iedereen gegarandeerd!

Organisatie- & Cultuurontwikkeling

De creatiekracht van Purpose

In een wereld vol veranderingen is het belangrijk om te weten wie je als organisatie in essentie bent, waarom je doet wat je doet, waar de kracht en potentie ligt, waar je voor gaat en staat en hoe je van betekenis kunt zijn voor anderen.


Gedeelde waarden en een hoger doel, Purpose, zorgen hierbij voor samenhang en verbinding en voor aantrekkingskracht op talenten en klanten. En werken bovendien als ethisch kompas; het geeft richting en helpt bij het maken van keuzes.


Wanneer mensen hun persoonlijke ‘waarom’ verbinden met het hogere doel en de waarden van de organisatie komt er een ongekende energie vrij. Mensen voelen dat wat zij doen, er echt toe doet en dat zijzelf ertoe doen. De basis voor intrinsieke motivatie, transformatie, creatie en oneindige groei is gelegd.


In onze trajecten voor cultuur- en organisatie ontwikkeling maken we volop gebruik van de verbindende en transformerende kracht van persoonlijke- en organisatie Purpose. Dit levert gegarandeerd meer Geluk(t) voor iedereen op.