Onze Visie

Thuisgevoel - het Fundament voor Transformatie

Als mensen zich thuisvoelen bij zichzelf en elkaar, dan brengen ze hun hele zelf in de organisatie in en komt er een enorme hoeveelheid potentieel, energie en creativiteit vrij. Dan gebeurt er iets op fundamenteel niveau. Er wordt samen een ongekend krachtige en blijvende beweging gecreëerd; een transformatie.

Transformatie wordt gevoed door 3 krachtige pijlers: Persoonlijk Leiderschap, Partnerschap en Purpose.

Persoonlijk Leiderschap

Leiderschap & Transformatie

Om een organisatie te kunnen transformeren is natuurlijk leiderschap nodig. Met natuurlijk leiderschap verleggen we het accent van ons ego (resultaat, succes, erkenning) naar onze ‘diepere ik’; de beste versie van onszelf. Vanuit onze ‘authentieke ik’ leveren we een unieke bijdrage ten gunste van onszelf, de organisatie, klanten en de samenleving.


We benutten naast onze rationele kant (duidelijk zijn) ook onze emotionele, intuïtieve kant, waarbij we ons kwetsbaar opstellen, vragen durven stellen, twijfels delen en een diepere relatie met onszelf en elkaar aangaan. Hiermee vindt er ook een verschuiving plaats van extrinsieke motivatie (zoals geld en status) naar intrinsieke motivatie, waarbij het gaat om zingeving en maatschappelijke waarde. Persoonlijk Leiderschap vormt de basis voor een blijvende beweging van de organisatie.

De natuurlijke kracht van 'Jezelf zijn'

Leiderschap is niet zozeer een vaardigheid, het is vooral een natuurlijke manier van zijn. Je bent ‘thuis bij jezelf’ en je biedt collega’s en partners een ‘thuisbasis’ waarin ze uitgenodigd worden zich te ontwikkelen en hun unieke bijdrage te leveren; vanuit ieders eigenheid en professionaliteit.


Natuurlijke leiders maken bij anderen potentieel vrij en geven de ruimte om te experimenteren, fouten te maken en daarvan te leren. Dit leidt tot betere prestaties, vernieuwing, groei en meerwaarde voor iedereen. Natuurlijke leiders laten vanuit een sterk wederzijds vertrouwen iedere medewerker optimaal gebruik maken van zijn talent en realiseren daardoor zowel individueel als collectief een enorme groei. Goed voor de medewerkers, de organisatie en voor de klant.

"Winst is geen doel, het is een resultaat.

Een purpose hebben betekent dat de dingen die we doen

echt van waarde zijn voor anderen"

Simon Sinek

"Een groep mensen die samenwerkt is geen team. 

Een team is een groep mensen die elkaar vertrouwt"

Simon Sinek

"Het gaat er niet om een leider te worden.

Het gaat erom jezelf te worden"

Partnerschap

De transformerende kracht van Samen

Als mensen zich thuisvoelen bij elkaar, elkaar begrijpen, naar elkaar luisteren en een diepere verbondenheid voelen, dan brengen we meer van onszelf in de organisatie en komt er een enorme hoeveelheid energie en creativiteit vrij. Dan ontstaat een ongekend krachtige beweging; een transformatie.


Door het commitment naar elkaar zet iedereen een stap. Dan gaat een team bijzondere resultaten leveren, dan val je op en voeg je unieke waarde toe. Organisaties die het verschil maken nu en in de toekomst, verlaten het tijdperk van ‘continu verbeteren’ en groeien versneld naar samen ‘continu leren en creëren’. Organisaties die vanuit deze positieve insteek weten te transformeren, zijn en worden de organisaties die versneld groeien en een ‘win’ voor iedereen realiseren.

WIJsheid - collectieve intelligentie benut

Wanneer mensen de ruimte krijgen om in verbinding te zijn met zichzelf, vanuit hun unieke talent en wat hen drijft, kan het volledige potentieel voor de organisatie worden ingezet en kan er een diepe, duurzame relatie met collega’s, partners en klanten worden opgebouwd. We ontdekken WIJsheid, de kracht van samen!


Dit ‘Wij-gevoel’ versterkt het onderlinge vertrouwen en de relaties; het verbindende Partnerschap met en tussen medewerkers, partners en klanten.


Verbindend Partnerschap vormt het fundament voor een verrijkende samenwerking en het benutten van de collectieve intelligentie. Met deze gezamenlijke WIJsheid sturen we de organisatie in de juiste richting. En ontstaat persoonlijke- en gemeenschappelijke groei, inspiratie en innovatie. Kortom: Geluk(t) voor iedereen!

Purpose

De creatiekracht van een hoger Doel

Om als organisatie te kunnen groeien en transformeren is het belangrijk te weten waar we als organisatie naar toe gaan, hoe we van betekenis kunnen zijn voor anderen en bijdragen aan een betere wereld. Zonder hoger doel ontstaat er geen echte verbinding en betrokkenheid.


Een heldere visie en een breed gedragen missie geeft energie en zorgt voor verbinding. En werkt bovendien als ethisch kompas; het geeft richting en helpt bij het maken van keuzes.


Wanneer mensen hun persoonlijke ‘waarom’ verbinden met het hogere doel van de organisatie komt er een enorme energie vrij. Mensen voelen dat wat zij doen, er echt toe doet en dat zijzelf ertoe doen. De basis voor intrinsieke motivatie, transformatie, creatie en oneindige groei is gelegd.