Op jouw lijf geschreven

door aug 8, 2020Leiderschap, Partnerschap, Purpose, Thuisgevoel

Het universele pad naar levensgeluk

Valt het jou ook op, hoe verschillend mensen deze corona tijd ervaren en er op reageren? Sommigen lijken immuun voor het virus. Ze bruisen van de energie, creativiteit en levensgeluk, zien volop mogelijkheden en surfen eenvoudig op de golf van de nieuwe werkelijkheid. Anderen ogen vermoeid, ervaren pijn en lijken steeds meer de weg kwijt te raken.

Dat laatste vind ik pijnlijk om te zien. Het riep bij mij dan ook de vraag op: Hoe zouden we onze weg naar levensgeluk gemakkelijker kunnen vinden?

Ik besloot mijn vragen hierover voor te leggen aan Grote Wijsheid en het Hart, zij konden me vast verder helpen. De antwoorden en inzichten die ik kreeg, deel ik graag in dit blog en hoop dat het je helpt in de keuzes en stappen op jouw levenspad.

‘Op jouw lijf geschreven’ is een verhaal over Persoonlijk Leiderschap, Partnerschap en Purpose. Over levensenergie, collectieve wijsheid en zingeving. Een ode aan het universele pad naar meer balans, vervulling en levensgeluk.

Wat is wijsheid?

Ik vraag aan Grote Wijsheid: waarin zit het grootste verschil tussen mensen die energiek en gelukkig zijn en mensen die dat niet of  minder ervaren? En wat is wijsheid eigenlijk?

Grote Wijsheid neemt rustig het woord en antwoordt: als Wijsheid zich in de mens manifesteert, is de mens als een stralende ster. Maar als Wijsheid zich uit de mens terugtrekt, wordt de mens ongelukkig en lijkt hij meer dood dan levend. Het leven heeft dan weinig glans.

Als er sterk contact met Wijsheid is, bruisen mensen van energie, creativiteit en levensgeluk. Ze willen niets anders dan met hun specifieke kwaliteiten andere mensen helpen. Ze volgen hun levenspad.

Wijsheid kun je zien als het DNA wat zich in de kern van elke cel bevindt. Het zet elke cel er toe aan, precies datgene te doen waarvoor het bestemd is. Zodat iedere cel zijn unieke bijdrage aan het functioneren van het  gehele lichaam levert.

Wijsheid herken je wanneer je voelt dat je van binnenuit geleid wordt. Je ontvangt vanuit je kern aanwijzingen over welke stappen je het beste op je levenspad kunt nemen.

Op je levenspad of de weg kwijt?

Wat gebeurt er precies als Wijsheid zich uit de mens terugtrekt?

Als mensen het contact met Wijsheid verliezen, raken ze de weg kwijt, vertelt Grote Wijsheid. Om de weg terug te vinden gaan ze vaak hun leven vullen ipv vervullen, ze gaan steeds harder werken. Ze hebben nergens anders meer tijd voor en de (financiële) problemen stapelen zich op.

Deze mensen zijn ongelukkig, koud en eenzaam. Ze komen steeds minder onder de mensen, worden moe. Ze krijgen steeds meer emotionele en fysieke pijn en verliezen het verlangen om hun ‘opdracht’ uit te voeren en om het lichaam gezond te laten functioneren.

Deze mensen beschermen en helpen alleen nog zichzelf en laten anderen aan hun lot over. Het creëert angst en en een grote leegte. Om de leegte op te vullen en op korte momenten toch even te ‘genieten’, willen deze mensen steeds meer ‘hebben’ en nemen uitgeput vakantie om bij te komen van alle spanningen en drukte.

Hoe vinden we de weg terug?

Ik vraag het Hart, wat alom wordt gerespecteerd, hoe de mensen uit deze leegte kunnen komen en weer gezond kunnen leven.

Het Hoofd is echter sneller en heeft al antwoord gegeven. Het vertelt hoe hij met allerlei meetinstrumenten de leegte heeft ontdekt en welke wetenschappelijke bewijzen hij daarvoor heeft. Het Hoofd adviseert het probleem met harde maatregelen en medicijnen op te lossen. Medicijnen doordringen het hele lichaam en kunnen de leegte overal kapotmaken, zei het Hoofd. Het klonk overtuigend, ingewikkeld en urgent tegelijk.

Maar kunnen we het probleem van leegte wel aan het Hoofd overlaten? Het Hoofd klinkt altijd heel verstandig, maar het is toch vreemd dat hij met al zijn kennis nooit luistert naar het alom gerespecteerde Hart?

Het Hart heeft geluisterd naar het Hoofd en neemt vervolgens op een bescheiden, warme wijze het woord. Het vertelt over de schoonheid van ‘Geven’ om de leegte te vullen. Als de mens zijn unieke bijdrage ten gunste van het geheel levert, geeft dat een gelukkig en vervuld gevoel bij henzelf en de mensen om hem heen.

De mens geeft dan precies dát wat hij te geven heeft, waardoor alles begint te stromen. Hij ervaart geen angst en weet precies wat hij moet doen.

De woorden van het hart klonken warm, vol liefde én krachtig tegelijk.

Zou dit dan de snelweg zijn naar gezondheid, vervulling en levensgeluk?

Kies vóór het leven ipv er tégen te vechten

Het Hart vertelt mij ook hoeveel mensen er momenteel lijden aan de ‘Hebziekte‘. Ze zijn niet meer zichzelf, verliezen hun eigenwaarde, voelen zich niet meer thuis bij zichzelf en andere mensen. Ze kunnen niet meer met trots anderen iets van zichzelf geven.

In plaats van te geven laten deze mensen zien wat zij allemaal hebben. Op die manier proberen zij het gevoel te krijgen dat ze erbij horen en meetellen.

Veel mensen hebben, zonder dat zij het zelf in de gaten hebben, hun aandacht verschoven van geven naar hebben. Vanaf dat moment raken zij het contact met zichzelf kwijt; ze krijgen een leeg gevoel van binnen en voelen zich niet meer gelukkig. Ze zijn niet meer vanuit zichzelf vervuld, maar hebben daarvoor dingen van buiten nodig.

Ook angstgedachten nemen toe, de mens begint te vechten tégen de leegte, het zinloze gevoel. Maar tegen leegte, het gebrek aan levensgeluk, moet je niet vechten. Leegte moet je helpen en voeden met de liefdevolle kracht van het Hart.

De mens kan met het Hart weer voelen waarvoor het echt leeft en hoe hij van betekenis kan zijn voor anderen. De leegte en negatieve gedachten worden verbroken en liefdevolle gedachten, ontspanning, eenheid en Wijsheid komen terug in de mens. En dat is zichtbaar, want dan straalt de mens energie en kracht uit, zoals de zon.

De levenszin terug

Wat is nu de dieperliggende oorzaak voor het gebrek aan levensgeluk, vraag ik aan Grote Wijsheid.

Het werkelijke probleem van leegte in de mens is het gemis aan Purpose, levensdoel. Veel mensen leven nu op de ‘automatische piloot’ en ‘moeten’ van alles. Zij zijn de bezieling en levenszin kwijtgeraakt, waardoor ze weinig energie en eigenwaarde meer hebben en niet meer gelukkig zijn. In de tussentijd spelen ze voor zichzelf en de buitenwereld mooi weer en geven soms zelfs anderen hiervan de schuld.

Sommigen grijpen naar allerlei ‘medicijnen’ om de pijn die dit veroorzaakt te bestrijden. Totdat ze zich realiseren dat dit niet de oplossing is. Dat jezelf de verantwoordelijkheid voor je levensgeluk moet nemen. Gaan staan voor wat je werkelijk belangrijk vindt, je bedoeling ontdekken en precies datgene te doen waarvoor je bestemd bent.

Volg je Hart, want dat klopt!

Als je doet waarvoor je hier bent, dan voedt je het Hart met de levensenergie vanuit alle cellen en geeft het de oneindige kracht die een mens nodig heeft om volop te stromen en te stralen. Om vertrouwen in en verbinding met jezelf en anderen te voelen, zinvol te leven en vrijuit bij te dragen aan het grotere geheel.

We hebben allemaal een diep verlangen om anderen te helpen. Echte ‘genezing’ vindt plaats door het vervullen van dit diepste verlangen, je bedoeling. En daarmee van betekenis te zijn voor anderen. Dan volgen en voeden we ons van binnen met de kracht van ons Hart, ipv van buiten met spullen en allerlei soorten ‘medicijnen’.

We ontdekken ons enorme potentieel, leren en groeien voortdurend en benutten onze unieke talenten. Dat geeft enorme vervulling, innerlijke rust en kwaliteit van leven. En het vergroot onze immuniteit tegen grote veranderingen van buitenaf.

Wees zo sterk als je Hart!

Ik vraag Grote Wijsheid of iedereen geluk kan vinden.

Grote Wijsheid antwoordt weloverwogen: iedereen kan zich weer thuis voelen in zijn lichaam en is in staat om de leegte (pijn, teleurstelling, wanhoop, verdriet etc), om te buigen naar geluk. Als je wil, kan het. Je bent veel sterker dan je denkt!

Wees zo sterk als je Hart, het is vele malen krachtiger dan je Hoofd.

Bondgenootschap

Wat hebben we nodig om samen meer Geluk(t) te ervaren, vraag ik Grote Wijsheid.

Elk mens heeft een ’taak’ en alle taken samen vormen Grote Wijsheid, de grootsheid van de mens als geheel. Daarom is het zo belangrijk om als Partners samen te werken en elkaar te helpen, de gezamenlijke creativiteit te gebruiken en van elkaar te leren. Samen het plezier, de energie en onoverwinnelijke kracht te voelen, die de angst laat verdwijnen en iedereen de steun en moed geeft om een stapje extra te doen en het verschil te maken.

Ik laat alle wijze woorden van Grote Wijsheid en het Hart verder tot me doordringen. En roep spontaan: daar wil ik heel graag aan bijdragen!

Het geeft mij veel voldoening om Professionals op het gezonde pad te helpen. Hen te begeleiden op hun weg naar Persoonlijk Leiderschap; de Wijsheid en kracht van hun Hart te laten ontdekken. En om teams te begeleiden naar een vitaal Partnerschap, waarbij vanuit ieders unieke bijdrage, iedereen meer balans en vervulling ervaart, waardoor Geluk(t) voor iedereen ontstaat.

Tenslotte nodig ik iedereen van harte uit om je Wijsheid, je Purpose, te eren, zodat we samen een grote, krachtige doorbraak in persoonlijk en zakelijk Geluk(t) kunnen realiseren!

Dank je wel en veel Geluk(t), Bondgenoot!

PS Ben je zoek naar een business partner voor deze mooie reis? Maak dan gerust de verbinding om de mogelijkheden met ons te bespreken. We zijn graag je bondgenoot voor meer persoonlijk-, team- en organisatie Geluk(t).

Alexandra Boon

Alexandra Boon

Geluk(t) voor iedereen door mensen een Thuisgevoel te geven, dat is mijn missie. Als mensen zich in een organisatie thuis kunnen voelen - zichzelf kunnen zijn, zich betrokken voelen en met hun unieke talent van betekenis kunnen zijn voor anderen - ontstaat blijvende vooruitgang voor iedereen. Met onze Leiderschap- en Partnerschap programma’s lever ik graag een bijdrage aan Persoonlijk-, Team-, Klant- en Organisatie Geluk(t); een wereld waar iedereen er toe doet en we samen doen wat er toe doet!

Recente berichten

Proost op Partnerschap!

Proost op Partnerschap!

Het meest Gastgerichte Facilitaire team van Nederland worden, zijn en blijven. Dat is de ambitie van het Gouds Genootschap. Dat (ge)lukt alleen met een duurzaam partnerschap; als je elkaar diepgaand vertrouwt, vergaand samenwerkt en een eenheid bent. Als iedereen...

Een Win-Win Partnership dat werkt!

Een Win-Win Partnership dat werkt!

Coronatijd of niet met het Gouds Genootschap, een facilitair partnerschap bij de De Goudse bouwen we samen gewoon door. Niet alleen aan een sterkere connectie en integrale samenwerking, maar ook aan innovatie; High Tech én High Touch. In onze laatste online...

Echte Win-Win Partnerships zijn een Kans voor FM

Echte Win-Win Partnerships zijn een Kans voor FM

Interview Facto Magazine Deze week staat de Facto-Spotlight gericht op Alexandra Boon van Qmatters. Ze beantwoordt vragen over o.a. haar werk, de trends in Facility Management (FM) en geeft haar toekomstvisie op FM. Wat is momenteel in je werk het belangrijkste...

Zo ontwikkel je meer Moed – 7 Tips

Zo ontwikkel je meer Moed – 7 Tips

Moed is het pad van het Hart We kunnen allemaal wel een beetje meer moed en geluk(t) in ons leven gebruiken. Wat is Moed en hoe helpt het ons? Het Engelse en Franse 'courage' zijn afkomstig van het Latijnse woord 'cor', wat hart betekent. Het maakt direct de essentie...

De belangrijkste stap naar Geluk(t)

De belangrijkste stap naar Geluk(t)

Ontdek de GPS voor Geluk Ben jij nu de versie van jezelf die het meest gezond, gelukkig en succesvol is? Als je hier niet volmondig ja op kunt zeggen, is er een groot potentieel wat je nog kunt ontdekken. Een enorme kans, waar je vandaag nog ja tegen kunt zeggen....

Categorieën